Skip to content Skip to footer

Dünya hızla refah toplumuna doğru gitmektedir. Önümüzdeki 20 yıl içinde insanlar günde sadece 3 ila 4 saat çalışacak, uluslar arası geçerlilik ve nitelikte en az 3- 4 meslek sahibi olacak, bunu 3 veya 4 işyerinde yarı zamanlı (Part-time) icra edecek ve dünyada mesai kavramı yok olacaktır.” Ünlü Fortuna Dergisi yazarı Alvin Toffler Future Shock adlı kitabın da aynen bunları söylemektedir. Acaba gelecekte günde sadece 3-4 saat çalışmak suretiyle 3 ila 4 meslek sahibi olmak için 3 veya 4 üniversite bitirmek zorunda mı kalacağız.

Günümüzde bile uluslar arası geçerlilik ve standartlarda herhangi bir mesleğin yatay eğitim kurumlarında normal öğrenim süresi ortalama 100 – 200 saattir. Bu ise insan ömründe sadece 25 ila 45 güne tekabül etmektedir. Dolayısıyla okullarda veya fakültelerde yıllarca vakit israf etmeden kişiler bir yıl içinde piyasada geçerli en az 5 ila 6 meslek sahibi olabilmektedirler.

İşsizlik; uluslar arası geçerlilik ve standartlarda herhangi bir mesleğe sahip olamama yanında bireysel işgücü arzının mal ve hizmet piyasasına organize şekilde sunulamamasıdır. İstihdam ise herhangi bir mesleğin uluslar arası standartlarda öğrenilip işgücü piyasasındaki alıcılara organize şekilde arz edilebilmesidir.

Bugün için dünyada teknoloji know-how üretim merkezi ile sermaye dolaşım know-how merkezi olan bir çok ülke vardır. Fakat global çaplı işgücü know-how üretim merkezi olan bir ülke henüz yoktur.

Gelecekte; dünyanın potansiyel büyük firmaları, global çaplı iş organizasyonları, kriz yönetimi ve nitelikli iş gücü yetiştirme projelerinde yoğunlaşacaklardır.

Dünya haritasının tam ortasında bulunan; günümüzde bile kuşların ve insanların doğal göç yolu güzergahındaki binlerce yıllık kriz yönetimi ve organize etme becerisi genlerine sahip insanları nedeniyle Türkiye; uluslar arası yasal işgücü yetiştirme ve know-how merkezi olmaya aday en yakın ülkedir.

Kurucu
Semi Çiloğulları